Mese és művészetterápia

Meseterápia:

A meseterápia folyamatában megtapasztalhatják a résztvevők, hogy a meseválasztásukban mindig az egyén személyes problémája, nemegyszer sorsa, a lelke mélyén húzódó, a kollektív tudattalanhoz kapcsolódó komplexusa jelenik meg.

mese

Van,amikor ez “csak” egyszerű konfliktus, amit a “mese segítségével” – közvetetten – maga is meg tud oldani (pl. szülő-gyermek konfliktus, párkapcsolati problémák).
A csoportos meseterápiát (úgy gyermekeknél, mint felnőtteknél) relaxációval kezdjük :
~Ebben az állapotban mindenki felidézi választott, kedvenc meséjét (meséit) és abból egy jelenetet, vagy egy szerepőt, amit később le is rajzol.
~Az egyes foglalkozásokon ezeket a meséket lépésről-lépésre elemezzük, és próbáljuk megfejteni az adott szakasz különös jelentőséggel bíró üzeneteit. Ugyanakkor – ahogy a mesében is a hősnek -, jelen esetben az önmagát megismerni vágyónak egyedül kell rájönnie, hol akadt el életútja során, mi az, amit továbbhaladása és boldogsága érdekében korrigálnia kell.
~Majd külön-külön foglalkozunk minden csoporttag meséjével, úgy, hogy ahhoz a többiek is hozzáadják saját meglátásaikat. Ily módon, – a különböző mesék és a hozzájuk kapcsolódó közös érzések, érzelmek kölcsönhatásánál fogva – a terápia még intenzívebb.”

Antalfai Márta “A női lélek útja mondákban és mesékben” c. könyvéből:

“A mesék egyik legfontosabb célja és funkciója, ahogy Marie-Louise von Franz írja (1995), hogy a “gyökerét vesztett racionális tudatot – aminek eluralkodása egyoldalúsághoz és a személyiség elsivárosodásához vezethet – visszakapcsolja gyökereihez, a kollektív tudattalanhoz”. Meglátásom szerint ezzel egyben segíti az egyént visszatérni a közösséghez, s a közösségért végzett cselekedetekhez is. A mesék üzenetében ott rejlik a krízisek, problémák megoldásának kulcsa, az út, amely kivezetheti a főhőst a válságból, s amely egyben az élet céljához és a boldogsághoz vezető út is. Ez az út belső világunk felé vezet: a főszereplők a történet végére eljutnak oda, hogy már nem a külső világ által nyújtott javak felé vágyódnak, nem a külvilág meghódítása a cél, hanem a belső értékek megismerése – a főhős önmagára találása.
Elsősorban ebben rejlik a mesék egészségvédő, terápiás hatása.”

Ezek a terápiás módok segítenek, hogy a mindennapokban erősebb önértékeléssel bírjon bárki, nem titkolva el, hogy ez a belső munka néha komoly feladat, de mivel változatos eszköztárral, zárt közegben, bensőséges hangulatú az együttlétek sora, így ez a munka érdekessé, kellemessé válik a foglalkozásokon, ahol válaszokat kaphatnak a résztvevők maguktól, magukról, maguknak.

Akik hisznek a módszerben és megismerik, azoknak talán egy életre társa marad ez a lehetőség, hiszen a mindennapokban, a későbbiekben is, már egyénileg is alkalmazhatóak elemei. Ezek építő, megtartó és gyógyító működéseket is képesek aktiválni, hiszen a testi /lelki /szellemi kölcsönhatások megértése nagy hangsúlyt kap, ezzel is megerősítve azt a felismerést, hogy mindenki egyéni, megismételhetetlen, így egyedi és értékes ember.

 Művészetterápia:

Az élménycentrikus csoportok, egyéni terápiák különböző művészeti technikák segítségével (képzőművészet, mozgás, zene (passzív és aktív), valamint az irodalom) elősegítik, hogy a résztvevők a művészet eszközein keresztül élményeiket kifejezhessék, megragadhassák, és az élmények elemzésén, megértésén keresztül önismeretet szerezhessenek.

25605_muveszezetterapia2

Ezeknek a technikáknak a végrehajtásához semmilyen előképzettség nem szükséges, mert nem egy művészi alkotás létrehozása a cél, hanem az alkotás folyamata közben átélt érzelmek, asszociációk, gondolatok, az egyén belső tartalmainak a megjelenése.

“Akik hisznek a módszerben és megismerik, azoknak talán egy életre társa marad ez a lehetőség, hiszen a mindennapokban, a későbbiekben is, már egyénileg is alkalmazhatóak elemei.”

A művészetterápia segít abban, hogy felfedezhessük önmagunkat; benső világunkat, motivációinkat, testi, lelki, szellemi működésünket, és a valódi önismeret útjára léphessünk. Minden alkotásban, megnyilvánulásban, tevékenységben ott rejlik a lehetőség arra, hogy szembenézhessünk emberi kapcsolatainkkal, és minden más – a világban létező – élő és élettelen dologhoz való kapcsolódásainkkal.

A művészetterápia lényeges alapgondolata, hogy minden emberi létező rendelkezik egy ösztönös, kreatív belső maggal, mely az egészséget és a pozitív irányba mozdulást igenli. Az alkotó jellegű gyakorlatok segítségével elérhető ez az erőteljes mag, és megtanulható (újra) annak előhívása a gyakorlatban, támogatva ezzel a gyógyulás vagy változás folyamatát. Az alkotó folyamat által megerősödik az önbecsülés, önismeret és önkontroll, megtapasztalhatóvá válik az elégedettség és kompetencia érzése. Ezeken túl a legtöbb ember számára az alkotás és a különböző kreatív gyakorlatok kellemesek, szórakoztatóak, így a terápiás “munkát” a terapeutával és a csoporttagokkal pozitív élményként élik meg.

Tehát a művészetterápia:

~kreatív és holisztikus
~biztonságos kifejezési lehetőséget ad bonyolult érzésekhez
~nem igényel művészi előképzettséget vagy tehetséget
~a gyerekek számára egy természetes kifejező eszköz
~segít a felnőtteknek, hogy közelebb jussanak belső énjükhöz
~segít a test, lélek és szellem öngyógyító folyamataiban!!

Amennyiben a mese és művészetterápiás csoportfoglalkozások iránt érdeklődnél vagy többen is jelentkeznétek, akkor írj a lelecaffee@gmail.com-ra. A csoportfoglalkozásokat Budapesten tartom. 

Az Aktualitások alatt találod az induló mese és művészetterápiás csoportfoglalkozások időpontjait.

Kapcsolódó bejegyzések:

A piros-Művészetterápia

Mandala-Művészetterápia

A tavasz-Művészetterápia